Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Mostki gmina Zduńska Wola, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Denata publiczna odbędzie się pod adresem https://panel.isesja.pl/b/gmi-bvk-bge-ud9 

 

Rozpoczęcie debaty 22.01.2021 r. o godzinie 13.00

Do spotkania można dołączać od godziny 12.00