Informacja o wpływie wniosku w sprawie wydania decyzji zamiennej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 kwietnia 2016 r., znak: W.GP.6220.11.13.2015.BMJ, przeniesionej decyzją z dnia 4 lipca 2018 r., znak: W.GP.6220.13.01.2018.BMJ na  rzecz PV SPV Sp. z o.o., zmienionej decyzją z dnia 24 marca 2020 r., znak: W.IGKM.6220.15.2019 i przeniesionej decyzją z dnia 2 września 2020 r., znak: IGKM.6220.14.2020.BMJ na rzecz Elektrowni PV Gralewo Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 78/1 obręb 0005 Gajewniki,  gmina Zduńska Wola.