Gmina Zduńska Wola jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, powołaną z mocy prawa dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.