WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

ZAPRASZA

ZAINTERESOWANE OSOBY FIZYCZNE I PODMIOTY GOSPODARCZE

DO ZGŁASZANIA

POTENCJALNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH

W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ WSPÓLNEJ

BAZY TERENÓW INWESTYCYJNYCH

NA OBSZARZE MIAST I GMIN:

ZDUŃSKIEJ WOLI, ŁASKU, SZADKU, ZŁOCZEWA,

ZAPOLIC, SĘDZIEJOWIC, SIERADZA I BRZEŹNIA

ORAZ POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

 

W terminie od 15 lutego do 31 marca 2016 r. zainteresowani mogą przesłać lub składać formularze:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Zduńska Wola, 98 - 220 Zduńska Wola, ul. Zielona 30;
  2. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, w sekretariacie;
  3. w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres

e - mail: sekretariat@ugzw.com.pl

Formularze można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30; w pokoju nr 8, lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola (www.gminazdunskawola.pl)

Na formularzu zgłoszeniowym potencjalnych terenów inwestycyjnych prosimy o przekazanie informacji o posiadanych terenach o powierzchni większej niż 0,5 ha, które mogą być interesujące dla potencjalnych inwestorów.

Zgłoszone nieruchomości będą weryfikowane pod względem możliwości:

  1. a) zakwalifikowania jako tereny inwestycyjne,
  2. b) przeznaczenia pod określone funkcje.

W formularzu są zawarte rubryki do obowiązkowego wypełnienia.

obrazki