Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Zduńska Wola znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP. W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl).

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy na platformie ePUAP: /UGZW/skrytka .

Formularze elektroniczne Urzędu Gminy Zduńska Wola można wyszukać na stronie internetowej https://epuap.gov.pl za pomocą następujących sposobów:

1. Wybierając kolejno:

  • Alfabetyczna lista spraw,
  • Rodzaj sprawy,
  • Miejscowość - wpisujemy Zduńska Wola,
  • Przycisk - Idź,
  • Wybieramy Urząd Gminy Zduńska Wola,

 

2. Wykorzystując funkcję „Szukaj w portalu ePUAP” wpisując w pole wyszukiwania frazę „Urząd+Gminy+Zduńska+Wola” (wpisujemy razem z cudzysłowami).

 

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu Gminy Zduńska Wola na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

 

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 Mb.

 

Uprzejmie informujemy, iż katalog usług udostępnianych na platformie ePUAP jest stopniowo rozszerzany o nowe formularze elektroniczne.

 

Formularze udostepnione przez Urząd Gminy Zduńska Wola na platformie ePUAP to: