Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zduńska Wola przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego