Na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu przekazywania dotacji z budżetu Gminy Zduńska Wola na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/52/11 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przekazywania dotacji z budżetu Gminy Zduńska Wola na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, zwanego dalej „Regulaminem” w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na budowie lokalnych systemów oczyszczania ścieków Wójt Gminy Zduńska Wola ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na dzień 1 marca 2013 r. od godziny 8:00.