Zarządzenie Nr 44 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 22.08.2007r. w sprawie: szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zduńska Wola.