Zarządzenie Nr 271/2010 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 09 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Zduńska Wola oraz wysokości opłat z tytułu kosztów poniesionych w tym zakresie.