Antoni Wujda – Zastępca Wójta Gminy Zduńska Wola

Przebieg pracy zawodowej:

  • 1998 r. - 1999 r. – Rolniczy Zakład Usługowy, Szwajcaria
  • od 2000 r. – Urząd Gminy Zduńska Wola

- stanowisko ds. dróg,

- stanowisko ds. zamówień publicznych,

- kierownik referatu ds. infrastruktury, rolnictwa i zamówień publicznych,

- naczelnik wydziału infrastruktury, rolnictwa i zamówień publicznych,

- od kwietnia 2008 r. – Zastępca Wójta Gminy Zduńska Wola. 

 

pokój nr 14 (I piętro)
tel. 43 825 33 77

e-mail: antoni.wujda@ugzw.pl