SKŁAD GMINNEJ RADY SPORTU

W GMINIE ZDUŃSKA WOLA
KADENCJA 2014-2016

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko w Gminnej Radzie Sportu

Osoba reprezentuje

1

Sławomir Turski

Przewodniczący

Rady Sportu

Prezes Ludowego Zespołu Sportowego Rębieskie

2

Zdzisław Kluska

Wiceprzewodniczący

Rady Sportu

Wiceprezes Towarzystwa Sportowego Janiszewice

3

Dawid Antczak

Sekretarz Rady Sportu

Referent ds. sportu i turystyki w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

4

Małgorzata Krajewska 

Członek Rady Sportu

Kierownik Referatu ds. kadr, kultury i promocji w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

5

Artur Górzawski

Członek Rady Sportu

Nauczyciel wychowania fizycznego ZGSPiP w Czechach

6

Krzysztof Kochelak

Członek Rady Sportu

Kierownik klubu sportowego Pogoń Zduńska Wola