Ewa Padzik - Sekretarz Gminy Zduńska Wola

 

Przebieg pracy zawodowej:

  • 1991 r. – 1999 r. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zduńskiej Woli -  na stanowisku      pedagoga szkolnego,
  • 1999 r. – 2006 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli –
    na stanowisku kierownika Ośrodka,
  • od 2007 r. – Urząd Gminy Zduńska Wola - na stanowisku Sekretarza Gminy
    Zduńska Wola.

Działalność społeczna:

  • od 1998 r. organizowanie kampanii profilaktycznych z zakresu HIV/AIDS,
  • od 2008 r. praca w zarządzie Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”.

pokój nr 15
tel. 43 825 33 70
e-mail :ewa.padzik@ugzw.pl