Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zduńska Wola, przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

 

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

 

Załączniki:

1. Pomoc materialna dla uczniów - informacja.

2. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola.

3. Wniosek o stypendium /zasiłek szkolny.