Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w następującym składzie:

1.  Ewa Padzik – przewodnicząca

2.  Katarzyna Mazur–Raźniewska – pełnomocnik

3.  Iwona Szmania–Dzwonik – członek

4.  Jacek Kozłowski – członek

5. Aleksandra Pawlicka - członek