Koordynator do Spraw Dostępności

Karolina Landwehr – kierownik referatu promocji 

Kontakt:
Urząd Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 825 33 74
E-mail: karolina.landwehr@ugzw.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1)wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie usług świadczonych przez Urząd Gminy Zduńska Wola;

2)przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3)monitorowanie działalności wójta Gminy Zduńska Wola w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Zduńska Wola.