Zarządzenie Nr 470/2021 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji socjalnej w Urzędzie Gminy Zduńska Wola i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli