Zarządzenie Nr 468/2021 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Zduńska Wola