Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie dz. nr 41/7  i 41/10 położonych w miejscowości Suchoczasy, gm. Zduńska Wola.