Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 60000 sztuk o łącznej mocy do 20 MW wraz z przyłączami elektrycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników, magazynów energii transformatorów na dz. ewid. nr 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 102/1, 103/1, 104/1, 105/3, 105/4, 106/1 w obrębie ewidencyjnym 0015 Opiesin, gmina Zduńska Wola”.