Obwieszczenie o rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 139/1 i 197/1 w obrębie Opiesin, gmina Zduńska Wola