Uchwała Nr XXIX/241/2021 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/196/2020 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola