Uchwała Nr XXIX/240/2021 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Wójta do podpisania porozumienia oraz udzielenia pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola na realizację zadania pn.: „Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli”