Uchwała Nr XXIX/239/2021 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Zduńska Wola