Uchwała Nr XXIX/236/2021 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku