Uchwała Nr XXIX/235/2021 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/309/2013 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Zduńska Wola