Zarządzenie Nr 454/2021 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej we wsi Ochraniew przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego