Zarządzenie Nr 453/2021 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Ochraniew gmina Zduńska Wola przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego