INFORMACJA o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu punktu zbierania odpadów o kodach 17 03 02 i 17 05 04 w celu uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów”.