Uchwała Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zduńska Wola za 2019 rok