Zarządzenie nr 452/2021 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie sposobu potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych