Zarządzenie nr 451/2021 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zbycia działki we wsi Ochraniew