Zarządzenie Nr 434/2021 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi”