Zamawiający:
Gmina Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, województwo łódzkie

Tytuł przetargu:
Wykonanie projektów budowlanych rozbudowy dróg gminnych w miejscowościach Polków oraz Beniaminów i Karolew

CPV:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71220000 -6 Usługi projektowania architektonicznego


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Opisane w SIWZ

Termin realizacji:
12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Alojzy Jakóbik

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pokój Nr 11

Oferty można składać do:
2021-01-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-01-19 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pokój Nr 13

Kryteria wyboru:
Cena brutto - 60%
Doświadczenie projektanta - 40%


Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące