Zarządzenie nr 414/2020 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zduńska Wola