Informacja o wydanej decyzji o warunkach zabudowy w związku  z zamiarem budowy 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogą wewnętrzną na dz. nr ewid. 148, 149, 150, 151/1, 919, 194, 190, 191/1, 192, 193/1 i 194 w obrębie geodezyjnym Polków, gmina Zduńska Wola.