Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 117/7 i 119/2  w obrębie Tymienice, gmina Zduńska Wola