Zarządzenie nr 386/2020 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 5 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych