Zarządzenie nr 385/2020 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tymienicach