Zarządzenie Nr 384/2020 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych Gminy Zduńska Wola na 2020 rok