Zarządzenie Nr 382/2020 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 29 września 2020 roku w sprawie udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego o kryptonimie „ASK” przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” włącznie.