Zarządzenie Nr 381/2020 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia „Planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego”, dokumentacji określającej poziom zagrożeń dla systemu ochrony informacji , „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” w Urzędzie Gminy Zduńska Wola.