Zarządzenie Nr 394/2020 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 12 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Izabelowie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego