Zamawiający:
Gmina Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, województwo łódzkie

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rębieskie oraz Opiesin w gminie Zduńska Wola”

CPV:
45233140-2, 45233120-6, 45113000-2, 45200000-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
Opisane w SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 10.12.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:
Alojzy Jakóbik

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pokój Nr 11

Oferty można składać do:
2020-10-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-10-14 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pokój Nr 13

Kryteria wyboru:
Cena brutto - 60%
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości - 40%


Wadium:
Zadanie 1: 5 000,00 zł, Zadanie 2: 1 000,00 zł

Uwagi:
zamieszczono informację z otwarcia ofert


Firmy uczestniczące