Zamawiający:
Gmina Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, województwo łódzkie

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola oraz odpadów zbieranych w PSZOK w okresie od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r

CPV:
90 51 10 00-2, 90 51 20 00-9, 90 51 31 00-7, 90 50 00 00-2, 90 51 12 00-4, 90 53 30 00-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
Opisane w SIWZ

Termin realizacji:
od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Osoba odpowiedzialna:
Alojzy Jakóbik

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pokój Nr 11

Oferty można składać do:
2020-10-30 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-10-30 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pokój Nr 13

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Termin płatności faktury - 40%


Wadium:
50 000 PLN

Uwagi:
zamieszczono informację dla wykonawców nr 1

Firmy uczestniczące