Uchwała Nr XIX/146/2020 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla 3 grupy taryfowej odbiorców do zużytej wody.