Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2020 rok.