Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” w Czechach.