Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zduńska Wola w 2020 roku.