Uchwała Nr XIX/142/2020 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.