Uchwała Nr XIX/141/2020 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu „Średniego samochodu ratownictwa technicznego (z HDS) dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli”